Vipps må gi tilgang til BankAxept og BankID i tre nye år

I 2018 vedtok Konkurransetilsynet at Vipps AS fikk kjøpe BankAxept AS og BankID Norge AS på vilkår. I dag har Konkurransetilsynet vedtatt at vedtaket med vilkår skal fornyes for tre nye år.

Konkurransetilsynets vedtak fra 2018 tillot foretakssammenslutningen mellom Vipps, BankAxept og BankID på vilkår. Vipps ble blant annet forpliktet til å gi tilgang til BankAxept og BankID på ikke-diskriminerende vilkår til tredjeparts betalingsløsninger. Vedtaket gjaldt i tre år, til 27. april 2021, med mulighet for Konkurransetilsynet å fornye vedtaksperioden.

Konkurransetilsynet har foretatt en vurdering av om vedtaket skal fornyes, og vilkårene videreføres. Tilbakemelding fra markedsaktører i høringsrunden viser at det fremdeles er behov for at Vipps pålegges å gi tilgang til BankAxept og BankID til tredjeparts betalingsløsninger, og at vilkårene derfor bør videreføres. Tilsynet har også vurdert at utviklingen i markedet, og især den manglende virkningen i markedet av innføringen av PSD2-regelverket, taler for at det fremdeles er behov for at vilkårene videreføres.

– Konkurransetilsynets undersøkelser viser at BankAxept og BankID fremdeles er viktige og nødvendige innsatsfaktorer i markedet, sier seniorrådgiver Kristjan Ryste.

Konkurransetilsynet har vurdert at foretakssammenslutningen mellom Vipps, BankAxept og BankID fortsatt i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse og at vilkårene fremdeles er nødvendige for å dempe de konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen.

– Vilkårene i vedtaket legger til rette for at konkurrerende betalingsløsninger til Vipps skal kunne etablere seg og konkurrere i markedet. Konkurransetilsynet skal særlig ta hensyn til forbrukernes interesser, og vi mener at en videreføring av vilkårene vil bidra til at forbrukerne kan få tilgang til best mulig betalingsløsninger til lavest mulig pris, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Det er Konkurransetilsynets vurdering at en videreføring av vilkårene i tre nye år er nødvendig for dempe de konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen.

Konkurransetilsynet har derfor kommet til at vedtaket skal fornyes og at vilkårene videreføres i tre nye år, til og med 27. april 2024.

33698
Kristjan Ryste, seniorrådgiver og økonom i Konkurransetilsynet.
Kristjan Ryste, seniorrådgiver og økonom i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Gjermund Nese,
Avdelingsdirektør, avdeling finans og kommunikasjon
gjne@kt.no
Pressebilder >>

Kristjan Ryste,
Seniorrådgiver og økonom i Konkurransetilsynet
krry@kt.no
Pressebilder >>


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>