3 tegn som bør få alarmklokkene til å ringe på jobb

Konkurranseloven gjelder for alle bedrifter som tilbyr varer og tjenester i et marked. Her er tre tegn på at bedriften din kan være involvert i konkurransejuks.

1. Diskusjon om priser 

Dersom ansatte i din bedrift snakker med konkurrenter om prisnivå, prisendringer, eller hvordan bedriften skal håndtere kostnadsøkninger i markedet, er det risiko for at dere har brutt konkurranselovens forbud mot prissamarbeid. Dette gjelder også når slike samtaler foregår på uformelle arenaer i regi av bransjeforeninger, på messer og ved andre sosiale møtepunkt. 

2. Avtaler om fordeling av kundegrupper eller område 

Dersom ansatte i din bedrift har kjennskap til hvilke markeder og kunder konkurrentene planlegger å satse på eller vil unngå leveranser til, så er det risiko for at bedriften din har utvekslet konkurransesensitiv informasjon i strid med konkurranseloven eller deltatt i ulovlig markedsdeling. Alle former for avtale om å dele eller begrense hvem som kan selge til hvem hindrer konkurransen og er i strid med loven. Dette gjelder enten  en slik samordning er basert på geografisk plassering, type tjeneste eller type kunde. Konkurrenter har heller ikke lov til å samordne seg i forbindelse med anbudskonkurranser. 

3. Diskusjon om fremtidige forretningsplaner 

Konkurrerende bedrifter må ikke dele konkurransesensitiv kommersiell informasjon om prisendring, forretningsplan eller markedsføringsstrategi. Diskuterer ansatte i din virksomhet fremtidige forretningsplaner og strategier med konkurrenter, så vil det innebære risiko for å bryte konkurranseloven. 

Se opp for ansatte som deler informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig med konkurrenter. Dette kan for eksempel gjelde interne opplysninger om kostnader, fortjenestemarginer, salgsvolum eller produksjonskapasitet. 

Vet du om brudd på konkurranseloven, eller har du selv vært involvert i dette? Gjøre det rette ved å melde ifra til oss. Les mer på kt.no/tips. 

Blir din bedrift oppmerksom på slike tegn kan det være klokt å undersøke nærmere om konkurranseloven kan ha blitt brutt, og vurdere behov for juridisk bistand. Dersom det skulle vise seg at loven er brutt, kan en mulig utvei være å søke amnesti ved såkalt “lempning” hos Konkurransetilsynet.