Royal Unibrew får kjøpe Hansa Borg på vilkår

Konkurransetilsynet godkjenner Royal Unibrews oppkjøp av Hansa Borg på vilkår. Oppkjøpet kan først gjennomføres etter at Royal Unibrew har sagt opp avtaleforhold knyttet til distribusjon og salg av sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke, såkalt FAB, i Norge.

Hansa Borg og Royal Unibrew er to av de største aktørene for salg av sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke til dagligvare i Norge. Partene har flere kjente merkevarer, blant annet Grevens.

– Oppkjøpet ville gjort Hansa Borg og Royal Unibrew til den desidert største aktøren innen salg av sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke til dagligvaremarkedet, og Konkurransetilsynet mener oppkjøpet kunne ført til økte priser på disse produktene, sier fungerende avdelingsdirektør på avdeling for mat, handel og helse, Beate Berrefjord.

Foreslo avhjelpende tiltak

Konkurransetilsynet skal stoppe oppkjøp og fusjoner som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse. I mars 2022 ble partene varslet om at tilsynet var bekymret for den delen av oppkjøpet som omfattet salg av sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke til dagligvaremarkedet. Etter tilsynets varsel valgte derfor partene å tilby avhjelpende tiltak.

– For Konkurransetilsynet har det blant annet vært avgjørende at partene forplikter seg til å sørge for at overgangen til ny distributør for de aktuelle produktene skjer på en måte som sikrer merkevarens posisjon, sier økonom og prosjektleder Signe Abrahamsen.

Les hele vedtaket her >>

Konkurransetilsynets saksbehandling

1. februar 2022: Melding om Royal Unibrew sitt planlagte oppkjøp av Hansa Borg

8. mars 2022: Varsel om at oppkjøpet kan bli stanset

12. april 2022: Forslag til avhjelpende tiltak

21. april 2022: Revidert forslag til avhjelpende tiltak

10. mai 2022: Endelig forslag til avhjelpende tiltak

13. mai 2022: Vedtak

37126

Pressetelefon: 47 66 77 77