6 konsekvenser av å bryte konkurranseloven

Det er ikke alltid rett frem å forstå konkurransereglene.
Men disse reglene gjelder for deg og din bedrift, og derfor er det din jobb å gjøre deg kjent med konkurranseloven. Konsekvensene kan være store om reglene brytes:

1. Overtredelsesgebyr

Dersom din bedrift bryter konkurranseloven, kan Konkurransetilsynet gi et gebyr på inntil ti prosent av foretakets omsetning.

2. Fengsel eller bøter

Brudd på konkurranseloven kan også få alvorlige konsekvenser for virksomhetens ansatte. Konkurransetilsynet kan anmelde personer til politiet.  Ulovlig samarbeid kan straffes med bøter eller inntil tre års fengsel. Dersom overtredelsen er utført under særdeles skjerpende omstendigheter, kan straffen bli inntil seks års fengsel.

3. Dårlig omdømme for din bedrift og bransjen generelt

Dersom din bedrift har jukset i konkurransen, kan fremtidige kunder bli skeptiske til å kjøpe varer og tjenester fra deg. Når deler av en bransje eller sektor blir kjent for å bryte konkurranseloven, kan hele bransjen få et omdømmeproblem.

4. Lang rettslig prosess

Brudd på konkurranseloven kan også føre til lange prosesser i forvaltning og rettsapparat, som krever både økonomiske ressurser og tid som selskapet kunne brukt på annen virksomhet.

5. Erstatningskrav

Din bedrift kan risikere å måtte betale erstatning til kunder som har tapt penger på grunn av konkurransejuks som din virksomhet har vært involvert i.

6. Utestengelse fra fremtidige anbudskonkurranser

Dersom din bedrift har deltatt i ulovlig samarbeid kan dere risikere å bli utestengt fra fremtidige anbudskonkurranser.

Vet du om brudd på konkurranseloven, eller har du selv vært involvert i dette? Gjøre det rette ved å melde ifra til oss. Les mer på kt.no/tips.