788 millioner i gebyr til Telenor

Konkurransetilsynet ilegger Telenor et gebyr på 788 millioner kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

– Konkurransetilsynet har konkludert med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Når dominerende aktører på denne måten hindrer konkurrenter i å etablere seg, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.­­

Norge har vært et av svært få land i Europa med bare to mobiloperatører som har egne landsdekkende mobilnett, med Telenor som den dominerende aktøren. Mobiloperatører uten eget landsdekkende nett må leie tilgang i Telenors eller Telias nett. På grunn av manglende konkurranse er det norske markedet fremdeles regulert. Etablering av et tredje mobilnett har derfor vært sentralt for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet.

Fra 2007 startet Network Norway byggingen av et tredje mobilnett sammen med Tele2. I utbyggingsperioden kjøpte Network Norway tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ennå ikke var bygget.

 

Mål om å begrense utbygging

I 2010 endret Telenor vilkårene i avtalen med Network Norway om leie av Telenors nett, og det er disse endringene som er bakgrunnen for overtredelsen av konkurranseloven.

– Gjennom den nye avtalen reduserte Telenor prisen for selve bruken av Telenors nett, men innførte samtidig en avgift som økte med antall kunder. Denne avgiften ble ikke Network Norway kvitt med økt bruk av eget nett. Dette fjernet insentiver til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet har gjennomgått et omfattende databeslag fra Telenor og gjennomført en rekke forklaringsopptak.

– Konkurransetilsynet har funnet det bevist at vilkår i tilgangsavtalen fra Telenors side bevisst ble utformet for å stanse Network Norways videre investeringer i det tredje nettet, sier Nese.

 

Stort og viktig marked

Dominerende selskap har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer skjerpet konkurranse. Konkurransetilsynet har i sitt vedtak konkludert med at Telenor misbrukte sin dominerende stilling i perioden 2010–2014.

Telenor ilegges et gebyr på 788 millioner kroner, det høyeste gebyret gitt av Konkurransetilsynet noensinne.

– Markedet for mobiltjenester er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Telenor har en betydelig omsetning i markedet, og dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, noe som gjenspeiles i gebyrets størrelse, sier Sørgard.

Dette er fakta i saken:

  • Konkurransetilsynet gjennomførte 4.–13. desember 2012 bevissikring hos Telenor Norge og Telenor ASA.
  • Mistanken knyttet seg til mulig misbruk av dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.
  • Konkurransetilsynet har gjennomgått og analysert et omfattende papir- og datamateriale som ble beslaglagt under bevissikringen, innhentet informasjon fra andre aktører og har gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken.
  • Konkurransetilsynet sendte 23. november 2016 varsel om mulig brudd på konkurranseloven § 11 for to forhold.
  • Etter tilsvar fra Telenor har Konkurransetilsynet frafalt sin mistanke om brudd på konkurranseloven for ett av forholdene, som gjaldt Telenors eksklusivavtaler.
1227
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Pressetelefon: 47 66 77 77