Aleris får overta Teres

Konkurransetilsynet tillater at Aleris Helse AS kjøper Teres Medical Group AS på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at oppkjøpet av Teres kunne ført til vesentlig begrenset konkurranse innen salg av ortopediske tjenester og plastikkirurgi til det offentlige, forsikringsselskap og privatpersoner, i Midt- og Nord-Norge.

– Aleris har forpliktet seg til selge deler av Teres sin virksomhet til Capio, for å unngå at oppkjøpet svekker konkurransen, sier fungerende avdelingsdirektør Beate Berrefjord.

Capio AB eier Volvat Medisinske Senter AS.

Avhjelpende tiltak For å løse konkurranseproblemene har Aleris foreslått å selge Teres´ klinikk i Trondheim (Teres Stokkan) og Teres´ klinikk i Tromsø (Teres Tromsø) til Capio. Det er en forutsetning for tilsynets godkjenning at klinikkene blir overdratt til Capio senest på det tidspunktet Aleris overtar Teres.

– Uten salget av disse to klinikkene til Capio ville Aleris fått monopol eller tilnærmet monopol i Midt- og Nord-Norge. Det ville ført til svekket konkurranse. Svekket konkurranse kan bl.a. føre til høyere priser eller lavere kvalitet til skade for både helseforetak, forsikringsselskap og pasienter, sier seniorrådgiver Hanne Dahl Amundsen.

Sikrer flere aktører – Salget til Capio medfører at det ikke skjer en reduksjon i antall tilbydere av tjenester i de markedene tilsynet er bekymret for. Aleris har foreslått tiltak som avhjelper tilsynets bekymringer, og vi har derfor godkjent oppkjøpet, sier Dahl Amundsen.

Bilde av Hanne Dahl Amundsen og fungerende avdelingsdirektør Beate Berrefjord
Seniorrådgiver Hanne Dahl Amundsen & fungerende avdelingsdirektør Beate Berrefjord