Avhjelpende tiltak i Telia-Phonero

Telia har kommet med forslag om avhjelpende tiltak i forbindelse med oppkjøp av Phonero. Etter konkurranseloven forlenges dermed saksbehandlingen. Ny frist i saken er 10. mars.

– Etter konkurranseloven kan partene tilby seg å gjennomføre tiltak som kan redusere konkurranseskaden i markedet. Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier Marita
Skjæveland, seniorrådgiver i avdeling finans og kommunikasjon.

Forslaget om avhjelpende tiltak innebærer at Telia påtar seg å gi MVNO-tilgang på forhåndsdefinerte vilkår til selskapets landsdekkende mobilnett. Tilgangsformen vil være åpen for både eksisterende grossistkunder og nye aktører i tre år.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå mer konkret inn i saken før vurderingen av de avhjelpende tiltakene er gjort, men kan kontaktes dersom det er behov for generell prosessinformasjon.

Seniorrådgiver Marita Skjæveland

Kontaktinformasjon
Marita Skjæveland
Seniorrådgiver i avdeling finans og kommunikasjon

Telefon: 47 61 65 29