Avhjelpende tiltak i Telia-Phonero

Telia har kommet med forslag om avhjelpende tiltak i forbindelse med oppkjøp av Phonero. Etter konkurranseloven forlenges dermed saksbehandlingen. Ny frist i saken er 10. mars.

– Etter konkurranseloven kan partene tilby seg å gjennomføre tiltak som kan redusere konkurranseskaden i markedet. Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier Marita
Skjæveland, seniorrådgiver i avdeling finans og kommunikasjon.

Forslaget om avhjelpende tiltak innebærer at Telia påtar seg å gi MVNO-tilgang på forhåndsdefinerte vilkår til selskapets landsdekkende mobilnett. Tilgangsformen vil være åpen for både eksisterende grossistkunder og nye aktører i tre år.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå mer konkret inn i saken før vurderingen av de avhjelpende tiltakene er gjort, men kan kontaktes dersom det er behov for generell prosessinformasjon.

Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Seniorrådgiver Marita Skjæveland

Kontaktinformasjon
Marita Skjæveland
Seniorrådgiver i avdeling finans og kommunikasjon

Telefon: 47 61 65 29