Avhjelpende tiltak i Torghatten-Fjord1

Torghatten har kommet med forslag om avhjelpende tiltak i forbindelse med kjøp av eierandeler i Fjord1, og etter konkurranseloven forlenges dermed saksbehandlingen. Ny frist i saken er 26. mai.

Transaksjonen innebærer at Torghatten ASA kjøper 50 prosent av aksjene i F1 Holding AS. F1 Holding AS, som er eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune, eier 59 prosent av aksjene i Fjord1 AS.

– Etter konkurranseloven kan partene tilby seg å gjennomføre tiltak som kan redusere konkurranseskaden i markedet. Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Torghatten har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå mer konkret inn i saken før vurderingen av de avhjelpende tiltakene er gjort, men kan kontaktes dersom det er behov for generell prosessinformasjon.

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefonen: 47 66 77 77