Avsluttar etterforskingssak i apotekmarknaden

Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring mot aktørar i apotekmarknaden i mai 2021. No vert etterforskinga avslutta.

– Konkurransetilsynet har etter ei grundig og konkret vurdering bestemt at saka skal avsluttast, seier avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Bakgrunnen for den uanmeldte kontrollen var å undersøkje ein mistanke om brot på reglane i konkurranselova om utveksling av konkurransesensitiv informasjon. Det blei tatt beslag i datamateriale for å stadfeste eller avkrefte mistanken om ulovleg samarbeid. Konkurransetilsynet har ikkje funne grunn til å halde fram med etterforskinga.

– Konkurransetilsynet vil likevel følgje marknaden nøye, særleg fordi det er få aktørar i denne marknaden. Eit oligopol beståande av aktørar med sterke posisjonar i fleire ledd i verdikjedene, som sel naudsynte varer til forbrukarar og samfunn, vil alltid vere ein prioritert marknad for Konkurransetilsynet å overvake, seier Berrefjord.

Her finn du meir informasjon om Konkurransetilsynet si bevissikring.

41539
Portrettbilde av Beate Berrefjord
Beate Berrefjord, avdelingsdirektør ved avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77