Avslutter etterforskningssak mot aktører i markedet for sjøtransport

Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring mot aktører i markedet for sjøtransport i oktober 2020, og avslutter nå etterforskningen.

– Konkurransetilsynet har gjennomgått og vurdert alt datamaterialet som ble tatt i beslag under bevissikringen, og vi har ikke funnet grunnlag for å gå videre med saken. Vi har derfor besluttet å avslutte etterforskningen og legge bort saken, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Konkurransetilsynets bevissikring >>

Bakgrunnen for den uanmeldte kontrollen var å undersøke en mistanke om brudd på konkurranseloven § 10 om ulovlig prissamarbeid. Det ble tatt beslag i datamateriale for å få avkreftet eller bekreftet mistanken om ulovlig samarbeid. Når vi nå legger bort saken, skyldes det at vi ikke har gjort funn som gir oss grunnlag for videre etterforskning, sier Bjørkhaug.

Portrettbilde av Kari Bjørkhaug, etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet.
Kari Bjørkhaug, etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77