Bekrefter kontroll hos Jotun

Konkurransetilsynet undersøker om Jotun A/S har brutt konkurranseloven.

Bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om brudd på konkurranseloven, i form av misbruk av dominerende stilling. Saken gjelder Jotuns virksomhet i Norge.

Saken startet med en bevissikring 25. februar 2014. Bevissikring er en uanmeldt kontroll som kan gjennomføres ved mistanke om brudd på konkurranseloven. Bevissikring kan foretas uten samtykke fra de som er gjenstand for kontroll, men må først være godkjent av tingretten.

– Det at Konkurransetilsynet gjennomfører en bevissikring, innebærer ikke at selskapet er skyldig i lovbrudd. Tilsynet gjennomfører et grundig arbeid for å kartlegge alle sider av saken, og vi kan ikke si noe om utfallet av undersøkelsene nå, sier etterforskningsdirektør Arild Oma.

I henhold til Konkurransetilsynets praksis i denne typen saker, har tilsynet gått ut med informasjon i saken etter at Jotun A/S har bekreftet kontrollen offentlig.

Konkurransetilsynet har ikke ytterligere konkret informasjon å gi i denne fasen av saken, men tilsynets pressetelefon vil i ordinær arbeidstid bli betjent på vanlig måte, dersom det er behov for generell prosessinformasjon.