Bevissikring hos avfallsselskaper

Konkurransetilsynet gjennomførte i september en uanmeldt kontroll hos flere aktører i markedet for innsamling av avfall i Midt-Norge.

– Vi gjennomførte en uanmeldt kontroll hos foretakene for å få bekreftet eller avkreftet en mistanke om brudd på konkurranseloven i form av ulovlig samarbeid, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Bevissikring kan foretas uten samtykke fra de som er gjenstand for kontroll, men først etter at det foreligger en beslutning fra tingretten. Denne kontrollen er godkjent av tingretten og tilsynet kan beslaglegge relevant materiale.

Det at Konkurransetilsynet har gjennomført en bevissikring, innebærer ikke at de involverte selskapene er skyldig i lovbrudd.

– Saken er nå i en fase der tilsynet arbeider med å analysere eventuelle funn fra kontrollen, sier Dahl Amundsen.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå mer konkret inn i denne aktuelle saken. Det er heller ikke mulig å anslå hvor langt tid det vil ta å bekrefte eller avkrefte mistanken om brudd på konkurranseloven.

Portrettbilde av Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon
Hanne Dahl Amundsen
Avdelingsdirektør bygg, industri og energi

Mobil:  480 98 701
E-post: hada@kt.no

Pressetelefon: 47 66 77 77