Bevissikring i avfallsbransjen

Konkurransetilsynet gjennomførte i forrige uke en bevissikring hos aktører i markedet for håndtering og mottak av avfall.

Bakgrunnen for den uanmeldte kontrollen er å undersøke om det foreligger et brudd på konkurranseloven § 10 om ulovlig samarbeid.

– Formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte mistanke om ulovlig samarbeid i form av utveksling av strategisk informasjon mellom aktører i avfallsmarkedet, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Kontrollen er gjennomført på grunnlag av en beslutning fra tingretten, og Konkurransetilsynet har tatt beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå konkret inn i den aktuelle saken, men pressetelefonen er betjent for generell prosessinformasjon.

Portrettbilde av Kari Bjørkhaug, etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet.
Kari Bjørkhaug, etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Kari Bjørkhaug
Etterforskningsdirektør

Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77