Bevissikring i et marked tilknyttet finanssektoren

Konkurransetilsynet har i februar gjennomført bevissikring i et marked knyttet til finanssektoren.

– Konkurransetilsynet mener det er rimelig grunn til å anta at en sentral aktør i et marked knyttet til finanssektoren kan ha handlet på en måte som begrenser konkurransen. Tilsynet har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om brudd på konkurranseloven, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Bevissikringen er gjennomført på grunnlag av en beslutning fra Hordaland tingrett, og Konkurransetilsynet har tatt beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått. Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå konkret inn på den aktuelle saken, men pressetelefonen vil være betjent for generell prosessinformasjon.

36360
Kari Bjørkhaug, Konkurransetilsynet
Kari Bjørkhaug, Konkurransetilsynet

Pressetelefon: 47 66 77 77