Bevissikring i markedet for entreprenørtjenester

Konkurransetilsynet har tidlig i februar gjennomført en bevissikring hos aktører i markedet for entreprenørtjenester.

– Konkurransetilsynet har grunn til å anta at det har foregått utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom aktører i markedet for entreprenørtjenester, og har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å få bekreftet eller avkreftet mistanken om ulovlig samarbeid, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Bevissikringen er gjennomført på grunnlag av en beslutning fra Hordaland tingrett, og Konkurransetilsynet har tatt beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå konkret inn på den aktuelle saken, men pressetelefonen vil være betjent for generell prosessinformasjon.

24858
Portrettbilde av Kari Bjørkhaug, etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet.
Kari Bjørkhaug, etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47667777