Bonnier Books trekker foretakssammenslutning

Bonnier Books har orientert Konkurransetilsynet om at selskapet trekker meldingen om foretakssammenslutningen mellom og Bonnier Books Holding AB og Strawberry Publishing Norge AS.

Transaksjonen ble meldt til Konkurransetilsynet 13. januar 2021. Tilsynet sendte 3. mai 2021 varsel til partene om at Konkurransetilsynet vurderte å stanse foretakssammenslutningen.

Oppkjøpet ville medført at Bonnier Books kjøpte 70 prosent av det norske forlagskonsernet Strawberry Publishing. Bonnier Books har fra før 50 prosent eierandel i Cappelen Damm.

Markedet for salg av bøker innen allmennlitteratur er et konsentrert marked med Cappelen Damm som den største aktøren. Strawberry Publishing har på få år opparbeidet seg en posisjon som et av Norges største forlag, med flere utgivelser blant de mest solgte bøkene i Norge.

– Bakgrunnen for Konkurransetilsynets varsel var at oppkjøpet vil føre til at Cappelen Damms allerede sterke stilling ble ytterligere forsterket. Tilsynet var bekymret for at oppkjøpet vil kunne føre til redusert konkurranse i markedet for salg av trykte bøker og i markedet for salg av bøker i strømmetjenester, og at redusert konkurranse vil kunne øke prisene for kundene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

I etterkant av Konkurransetilsynets varsel har Bonnier Books og Strawberry Publishing valgt å endre eierfordelingen, slik at Bonnier i stedet  blir minoritetseier i Strawberry. Dette er i utgangspunktet ikke meldepliktig til Konkurransetilsynet, men tilsynet har mulighet til å pålegge selskapene å melde transaksjonen.

– Konkurransetilsynet tar til etterretning at Bonnier Books har valgt å trekke den opprinnelige meldingen om oppkjøpet av Strawberry Publishing. Vi vil nå vurdere om det skal sendes varsel til selskapene om at tilsynet vurderer å pålegge melding også av minioritetsoppkjøpet, sier prosjektleder Elisabeth Steckmest.

Dersom Konkurransetilsynet pålegger melding av Bonnier Books sitt minioritetsoppkjøp i Strawberry Publishing vil dette bety at saksbehandlingen starter på nytt med de vanlige lovbestemte fristene.

 

31949
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.
24876
Portrettbilde av Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet.
Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon
Pressetelefon 47667777

————————————————-

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>