Bransjeforening får gebyr for ulovlig samarbeid

ES-Kjeden SA, som er en bransjeforening for hvitevareverksteder, ilegges gebyr for brudd på konkurranseloven etter å ha kommet med prisanbefalinger til sine medlemmer.

Konkurransetilsynet har konkludert med at ES-kjeden i årene 2006 til 2011 har gitt anbefalinger til sine medlemmer om priser på reparasjonstjenester som utføres for hvitevareleverandører. ES-Kjeden har videre distribuert hvilke priser de enkelte hvitevareleverandørene har tilbudt medlemsverkstedene. Den har også kommet med anbefalinger om hvilke priser som burde aksepteres fra den enkelte hvitevareleverandør.

– Konkurransetilsynet mener at ES-kjedens praksis har vært egnet til å påvirke prisene for utførelse av reparasjonstjenester for hvitevareleverandørene. Vi ser på overtredelsen som et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Et særskilt ansvar
Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring i ES-kjedens lokaler samt hos noen av ES-kjedens medlemsverksteder i mai 2011. Etterforskningen, i form av beslagsgjennomgang og forklaringsopptak danner grunnlaget for vedtaket i saken.

– Dette er en prinsipielt viktig sak for Konkurransetilsynet. Det er viktig å synliggjøre at bransjeforeningene har et særskilt og viktig ansvar i å sørge for etterlevelse av konkurranseloven. De må være bevisst sin rolle, og være svært forsiktige med å gi eller legge til rette for at medlemmene deler informasjon som kan svekke konkurransen i markedet, sier Meyer.

Har redusert gebyret
I saker hvor tilsynet ilegger en bransjeforening et overtredelsesgebyr, skal det ved utmålingen av gebyret tas utgangspunkt i verdien av medlemmenes omsetning knyttet til de varer og tjenester som overtredelsen direkte eller indirekte omfatter i det aktuelle geografiske området.

Tilsynet har i tråd med gjeldene regelverk, og hvor det er lagt vekt på overtredelsens varighet og alvorlighetsgrad, ilagt ES-kjeden et overtredelsesgebyr på kr 11 700 000.

– På bakgrunn av gjeldene regelverk skal det utmåles høye gebyr for overtredelser som kan ha en betydning for prissettingen i markedet, påpeker nestleder Beate M. Berrefjord.

ES-kjeden har påberopt seg at de ikke har betalingsevne til å dekke gebyret. Tilsynet har etter en konkret vurderingen av foretakets finansielle situasjon redusert gebyrets størrelse til kr 250 000.