Brev frå Konkurransetilsynet

I desse dagar mottek 100 tilfeldig utvalde føretaksleiarar eit brev frå Konkurransetilsynet for å informera om amnestiordninga for aktørar som har drive med ulovleg samarbeid.

30 prosent av norske føretaksleiarar meiner der føregår ulovleg samarbeid i eigen bransje, men berre 2 av 10 føretaksleiarar kjenner til at selskapet kan søkja om amnesti. Amnestiordninga er ein gylden høve å koma ut av eit ulovleg samarbeid.

Du kan lese brevet som er sendt ut her >>

Veiledning om lempningsordningen >>

Sjå temasider om amnesti på våre nettsider >>

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.