Brev fra Konkurransetilsynet

I disse dager mottar 100 tilfeldig utvalgte bedriftsledere et brev fra Konkurransetilsynet for å informere om amnestiordningen for aktører som har drevet med ulovlig samarbeid.

30 prosent av norske bedriftsledere mener der foregår ulovlig samarbeid i egen bransje, men bare 2 av 10 bedriftsledere kjenner til at selskapet kan søke om amnesti. Amnestiordningen er en gylden mulighet å komme ut av et ulovlig samarbeid.

Du kan lese brevet som er sendt ut her >>

Veiledning om lempningsordningen >>

Se temasider om amnesti på våre nettsider >>

Konkurransedirektør Lars Sørgard.