Container-selskap trekker foretakssammenslutning

Greencarrier Shipping & Logistics AS, DFDS Logistics AS og Seafront Group AS har orientert Konkurransetilsynet om at de trekker sine planer om opprettelsen av fellesforetaket Nordic Port Services AS (NPS).

Transaksjonen, som ble meldt til Konkurransetilsynet 20. september 2017, ville medført at de involverte foretakene overfører deler av sin terminalvirksomhet knyttet til sjøtransport av containere til NPS.

Konkurransetilsynet sendte 29. desember 2017 varsel til partene om at tilsynet vurderte å stanse opprettelsen av fellesforetaket Nordic Port Services AS.

– Bakgrunnen for Konkurransetilsynets varsel var en bekymring for at transaksjonen kunne føre til redusert konkurranse mellom aktørene som driver med håndtering av containere på norske havner. Redusert konkurranse kan gi prisøkning for disse tjenestene som blant annet etterspørres av rederier med behov for å få containere løftet av og på containerskipene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

I etterkant av Konkurransetilsynets varsel har partene valgt å trekke sin melding og ikke gå videre med planene om å etablere fellesforetaket NPS.

– Dette viser at Konkurransetilsynets fusjonskontroll gir resultater. Hensikten med fusjonskontrollen er å stoppe fusjoner og oppkjøp som vil føre til redusert konkurranse og høyere priser for forbrukerne. Vi tar til etterretning at Greencarrier, DFDS og Seafront har valgt å skrinlegge sine planer om opprettelsen av et fellesforetak i etterkant av tilsynets varsel. Avlysningen av fusjonen er etter vår vurdering en god nyhet for de berørte kundene i dette markedet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

1783
Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Gjermund Nese, avdelingsdirektør

Kontaktinformasjon:

Gjermund Nese

Avdelingsdirektør finans og kommunikasjon

Pressetelefonen: 476 67 777