Coop får overta Ica Norge

Konkurransetilsynet godkjenner Coops kjøp av Ica Norge. Coop har forpliktet seg til å selge 43 dagligvarebutikker til Bunnpris og 50 butikker til Norgesgruppen for å unngå at oppkjøpet svekker konkurransen.

Konkurransetilsynet har kommet til at oppkjøpet kunne føre til vesentlig begrenset konkurranse i 90 lokale markeder. For å løse konkurranseproblemene har Coop foreslått å selge til sammen 93 butikker til henholdsvis Bunnpris og Norgesgruppen. Det er en forutsetning for tilsynets godkjenning at Coop gjennomfører disse salgene.

– Denne løsningen ivaretar den nasjonale konkurransen og forbrukernes interesser. Uten salg av butikker ville oppkjøpet ført til begrenset konkurranse i en rekke lokale markeder, og det ville også svekket konkurransen nasjonalt, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

– Svekket konkurranse kan føre til høyere priser, dårligere utvalg og dårligere service, til skade for forbrukerne. Coop har foreslått tiltak som avhjelper disse konkurranseproblemene, og Konkurransetilsynet har kommet til at Coops valg av kjøpere ikke skaper nye konkurranseproblemer. Derfor har vi godkjent oppkjøpet, sier Meyer, som legger til at når både Bunnpris og Coop styrker sin posisjon i markedet kan det være positivt for konkurransen.

Omfattende sak
– Dette har vært en omfattende og krevende sak, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

– Coop kjøper ca. 550 butikker fra Ica. Alle de berørte markedene for disse 550 butikkene er analysert, fordi virkningen på den lokale konkurransen har stått sentralt i vår vurdering.

– Det har vært viktig for oss å unngå både de konkurranseproblemene som kunne oppstå med et sammenslått Coop og Ica, og samtidig unngå at videresalg av butikker skaper nye konkurranseproblemer og dårligere tilbud for forbrukerne i disse konsentrerte markedene, sier Gabrielsen.

Fakta

Coop kjøper ICA

  • Coop har avtalt å kjøpe Ica Norge, som driver ca. 550 dagligvarebutikker.
  • Coops melding om kjøp av Ica Norge ble mottatt av Konkurransetilsynet 5. november 2014, og siste frist for et vedtak ville vært 12. mai 2015.
  • Som respons på tilsynets konkurransebekymringer foreslo Coop 11. februar 2015 å selge butikker i 102 markeder som avhjelpende tiltak. Revidert forslag til avhjelpende tiltak ble fremsatt 3. mars.
  • Tilsynet godkjenner oppkjøpet 4. mars. Coop har forpliktet seg til å selge 93 butikker i 90 markeder. 43 av disse selges til Bunnpris og 50 til Norgesgruppen.