Coop tilbyr salg av butikker som avhjelpende tiltak

Coop tilbyr salg av butikker som avhjelpende tiltak Coop har tilbudt å selge dagligvarebutikker i 102 områder for å hindre at oppkjøpet av Ica Norge fører til konkurransebegrensninger. Som følge av dette er fristen for å varsle inngrep mot oppkjøpet forlenget til 4. mars.

– Vi har kommet til at oppkjøpet kan føre til vesentlig begrenset konkurranse i en rekke lokale markeder, og at dette også kan svekke konkurransen nasjonalt, sier prosjektleder Hanne Dahl Amundsen.

– Svekket konkurranse kan føre til høyere priser, dårligere utvalg og dårligere service, til skade for forbrukerne. Dette har vi formidlet til Coop, som har benyttet seg av sin rett til å foreslå tiltak for å avhjelpe konkurranseproblemene, sier Dahl Amundsen.

102 områder
Coop har avtalt å kjøpe Ica Norge, som driver ca. 550 dagligvarebutikker. Som respons på tilsynets konkurransebekymring har Coop tilbudt å selge butikker i 102 områder.

– Salget av butikker må være så omfattende at det løser alle de konkurranseproblemene som kan oppstå, samtidig som det ikke må selges for mange butikker, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

– I disse konsentrerte markedene kan salg av for mange eller feil butikker skade konkurransen. For å akseptere forslaget må vi derfor være sikre på at dette er treffsikre tiltak, sier Gabrielsen, som understreker at tilsynet har en god dialog med Coop om avhjelpende tiltak.

Lovbestemt fristforlengelse
Konkurransetilsynet har nå en frist på 15 dager til å vurdere om forslaget vil løse de konkurranseproblemene oppkjøpet kan føre til lokalt og nasjonalt. Det innebærer at tilsynet innen 4. mars enten må treffe vedtak om å tillate oppkjøpet på vilkår av at de foreslåtte butikkene selges, sende varsel om fullt inngrep eller legge bort saken.