Dagligvarebransjen skal granskes ytterligere

Det er få aktører og det er vanskelig for nye å etablere seg i dagligvarebransjen. Derfor går regjeringen dagligvarebransjen etter i sømmene. Styrket håndheving av konkurranseloven er et målrettet tiltak mot adferd som svekker konkurransen.

I november varslet næringsministeren at regjeringen ville styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen.

– Konkurransetilsynet kan dermed senke terskelen for hvilke saker som etterforskes og de skal drive mer omfattende markedsovervåking. For at vi forbrukere skal få matvarer av høy kvalitet til lavest mulig pris er effektiv konkurranse i dagligvarebransjen helt avgjørende, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nå setter Konkurransetilsynet i gang arbeidet, blant annet ved å ansette enda flere som skal jobbe direkte med dagligvarebransjen. Konkurransetilsynet vil dermed bli mer synlige og ha tettere kontakt med dagligvarekjedene og leverandørene.

Regjeringen kommer til å foreslå for Stortinget en styrking av Konkurransetilsynet. Totalt øker Konkurransetilsynet innsatsen mot dagligvaremarkedet med 6-7 stillinger.

– Dette betyr at vi raskere vil følge opp tips og klager. Vi kan behandle flere saker enn i dag, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Nå skal det jobbes enda tettere med å gå dagligvarebransjen etter i sømmene. Et av tiltakene er å kartlegge om det er store forskjeller i innkjøpspriser fra en leverandør til de ulike dagligvarekjedene.

– Innkjøpsprisene har stor betydning for lønnsomheten til dagligvarekjedene og dermed konkurransen mellom dem, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Konkurransetilsynet har jobbet med en kartlegging av innkjøpspriser i hele høst, på oppdrag for departementet. Nå skal kartleggingen utvides ytterligere. Dersom undersøkelsen viser store forskjeller, må dette vurderes videre.

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Kontaktinformasjon:

Lars Sørgard
Konkurransedirektør

Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77