Forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.06.2002

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 28. mai 2002 vedlagt Fiskeridepartementets høringsbrev av 22. mai 2002 vedrørende ovennevnte.