Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 20
  [category] => Array
    (
      [0] => 31
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)

Kategori: Uttalelser

Dato Tittel
29.04.2024 Høringsuttalelse – Gjennomføring av forordning (EU) 2022/670 om trafikkinformasjonstjenester i sanntid på EU-plan
15.03.2024 Høringsuttalelse – NOU 2023:28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i usikre tider
09.02.2024 Høringsuttalelse – NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser – første delutredning
09.02.2024 Høringsuttalelse – forslag til forskrift mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat
03.01.2024 Høringsuttalelse – Tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked – forslag til endringer i energiloven og ulike forskrifter
15.12.2023 Høringsuttalelse – Strømprisutvalgets rapport
24.10.2023 Høringsuttalelse – forslag til endringer i brukthandelsregelverket
10.10.2023 Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk
02.10.2023 Høringsuttalelse – Nkom markedsanalyse av markedet for tilgang til faste aksessnett
11.09.2023 Høringsuttalelse – På vei mot en bedre regulert drosjenæring – Delutredning I fra Drosjeutvalget
29.06.2023 Høringsuttalelse – forslag til endringer i konkurranseloven – markedsetterforskning – utredning av overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer
28.06.2023 Høringsuttalelse – forslag til endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m.
15.05.2023 Høringsuttalelse – NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig
28.04.2023 Høringsuttalelse – NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere
17.03.2023 Høringsuttalelse – Forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift
07.03.2023 Høringsuttalelse – forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser
01.02.2023 Høringsuttalelse – regulering av fjernvarmeprisen
27.01.2023 Høringsuttalelse – rapport om konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk
06.01.2023 Høringsuttalelse – prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II
06.01.2023 Høringsuttalelse – kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord