Høring: Opphevelse av åpningstidsloven – endringer i helligdagsloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.03.2002

Konkurransetilsynet viser til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 22. februar 2002, vedlagt brev av 13. februar 2002 fra Barne- og familiedepartementet vedrørende ovennevnte.