Landbruksdepartementets gjennomgang av markedsordningene i jordbruket

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.12.2002

Innspill til Landbruksdepartementets gjennomgang av markedsordningene i jordbruket med hensyn på rammebetingelsene for de uavhengige aktørene.