Høring – Etablering av sentral infrastruktur i nasjonalt helsenett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.09.2002

Konkurransetilsynet viser til brev fra AAD av 10. september 2002 hvor tilsynet blir bedt om synspunkter på ovennevnte forhold.

Konkurransetilsynet viser til brev fra AAD av 10. september 2002 hvor tilsynet blir bedt om synspunkter på ovennevnte forhold. Vi vil begrense oss til å kommentere de konkurransemessige aspekter høringen reiser.  Konkurransetilsynet er positivt til at Sosial- og helsedirektoratet vil legge oppdraget med å etablere en sentral infrastruktur og tilknyttede basistjenester ut på anbud.  Tilsynet er videre positivt til at de regionale helseforetak og andre mindre aktører i helse-Norge kan velge andre ISPer enn vinneren av anbudskonkurransen til internettaksess og e-post. På bakgrunn av at det er sensitiv og fortrolig informasjon som skal sendes og behandles over Nasjonalt helsenett, Sentral infrastruktur er det nødvendig med strenge vilkår for internettilknytning og e-post fra eksterne ISPer.  Konkurransetilsynet mener det er positivt for konkurransen dersom nettet etableres med standarder og ikke leverandørspesifikke teknologier. Dette vil kunne åpne for konkurranse om vedlikehold og oppgraderinger av nettet.  Konkurransetilsynet har ingen kommentarer ut over dette.