Høring – søknad om endret konsesjon for NOAH Langøya

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.10.2002

Høring – søknad om endret konsesjon for NOAH Langøya, og søknad om å ta i bruk Sydbruddet til avfallshåndtering, med konsekvensutredning.