Høring – Luftfartsverkets høring av forslag til takstregulativ for 2003

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.10.2002

Betalingssystemet for Luftfartsverkets flyplasser bør legges om i en retning som bedre fremmer samfunnsøkonomisk effektivitet og konkurranse. En slik omlegging vil trolig innebære lavere takster på de minst trafikkerte flyplassene og høyere på de travleste. Dette kan i beste fall stimulere til nyetablering og konkurranse mellom flyselskaper og til bedre utnyttelse av flyplasskapasiteten.

Konkurransetilsynet skriver dette i sitt høringssvar til Luftfartsverket om forslaget til nytt takstregulativ.