Høring – utkast til midlertidig forskrift om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.03.2007

Etter Konkurransetilsynets oppfatning legger utkastet til forskrift til rette for at livsforsikringsselskapene følger en ensartet og klar praksis når det gjelder oppgjør og utbetaling av midler. Utkastet vil medføre forutberegnelighet og gjennomsiktighet for kundene, noe som kan være positivt for konkurransen i markedet.