Høring – anbud regionale flyruter fra 1. april 2009

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.08.2007

Høringen gjelder hvilke krav som skal gjelde for regelverket knyttet til flyruter med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse (FOT-ruter).

I anbudsvilkårene for perioden 1. april 2006 – 31. mars 2009 har Samferdselsdepartementet tillatt bud på kombinasjoner av ruter. Departementet har spesifisert hvilke kombinasjoner som er tillatt. Etter Konkurransetilsynets oppfatning vil færre eller ingen begrensninger med hensyn til antall kombinasjoner av anbud kunne styrke konkurransen og derigjennom føre til lavere utgifter for staten.

Et annet virkemiddel som kan bedre forutsetningene for konkurransen om FOT-rutene er å tillate såkalte kapasitetsbegrensede anbud.