Svar på høring – forslag til ny forskrift om eiendomsmegling og overgangsregler for ny lov om eiendomsmegling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.08.2007

Konkurransetilsynet stiller seg positivt til Kredittilsynets forslag om at eiendomsmeglingsforetakene fortsatt skal kunne drive ikke-konsesjonspliktig låneformidling mot vederlag.