Høring – Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.08.2007

Konkurransetilsynet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i trinnprisreguleringen, men foreslår ytterligere tiltak for å bedre konkurransen i legemiddelmarkedet.