Digitalt bakkenett for fjernsyn – Kommentarer til konsesjonens punkt 4.8 og RiksTVs utvelgelse av kanaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.07.2007

Konsesjonen for det digitale bakkenettet stiller ikke krav til konkrete kriterier for hvilke kanaler som skal få plass i nettet. Dette gjør det vanskelig å kontrollere om RiksTV behandler alle tilbydere likt, skriver Konkurransetilsynet i en påpekning til Post- og Teletilsynet.