Høringssvar – forskrift om endring av forskrift om særavgift – avgift på gass

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.05.2007

Konkurransetilsynet støtter Finansdepartementets forslag om at gassenheter på mindre enn 20 kilo blir fritatt for avgift, men stiller spørsmål til det foreslåtte systemet med erklæringer for det er komplisert og vanskelig å håndheve i praksis.