Comments – Consultation paper on the possible revision of Regulation 2299/89 on a Code of Conduct for computerised reservation systems

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.04.2007

Konkurransetilsynet har kommet med innspill til Europakommisjonens konsultasjonspapir (EØS) om mulig revisjon av Rådsforordning 2299/89 om regelverk knyttet til datareservasjonssystemer (CRS) for flyreiser m.v.

Konkurransetilsynet er positiv til en revisjon av forordningen sett i lys av markedsutviklingen. Det er imidlertid fortsatt behov for en regulering av CRS-markedet, ettersom CRS har stor betydning i markedet for distribusjon av flyreiser. Bruk av sektorspesifikk regulering er en effektiv metode for å styrke konkurransen i dette markedet. Konkurransetilsynet er også av den oppfatning at CRS ikke bør kontrolleres av flyselskapene. Det understrekes at CRS-tilbydernes salg av detaljert markedsinformasjon til flyselskapene bør forbys.