V2015-31 – Aleris Helse AS – Teres Medical Group AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.08.2015

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom Aleris Helse AS og Teres Medical Group AS på vilkår. 

Konkurransetilsynet har kommet til at oppkjøpet kunne føre til vesentlig begrenset konkurranse innen salg av ortopediske tjenester og plastikkirurgi til det offentlige, forsikringsselskap og privatpersoner, i Midt- og Nord-Norge. For å løse konkurranseproblemene har Aleris foreslått å selge Teres´ klinikk i Trondheim (Teres Stokkan) og Teres´ klinikk i Tromsø (Teres Tromsø) til Capio AB, som eier Volvat Medisinske Senter AS. Det er en forutsetning for tilsynets godkjenning at klinikkene blir overdratt til Capio senest på det tidspunktet Aleris overtar Teres.