V2015-29 – St1 Nordic OY – Smart Fuel – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.07.2015

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom St1 Nordic Oy og Smart Fuel AS på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at oppkjøpet ville forsterket en vesentlig begrensning av konkurransen i det norske drivstoffmarkedet. For å løse konkurranseproblemene har St1 foreslått å selge deres eksisterende 39 bensinstasjoner. Det er en forutsetning for tilsynets godkjenning at St1 gjennomfører dette salget.