V2015-25 – ES-kjeden SA – konkurranseloven § 29, jf. § 10 – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 29, jf. § 10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.03.2015

Konkurransetilsynet fattet 12. mars 2015 vedtak der ES-Kjeden SA ilegges et overtredelsgebyr på 11,7 millioner kroner for ulovlig konkurransebegrensende samarbeid. Grunnet manglende betalingsevne ble overtredelsesgebyret redusert til kr 250 000, jf. forskrift om utmåling og lemping av overtredelsesgebyr § 3 siste ledd.

 

Saken omhandler ulovlig samarbeid om priser på reparasjonstjenester for hvitevareleverandører i perioden 2006-2011.