V2015-24 – Coop Norge Handel AS – ICA Norge AS – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.03.2015

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom Coop Norge Handel AS og ICA Norge AS på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at oppkjøpet kunne føre til vesentlig begrenset konkurranse i 90 lokale markeder. For å løse konkurranseproblemene har Coop foreslått å selge 43 dagligvarebutikker til Bunnpris og 50 butikker til Norgesgruppen. Det er en forutsetning for tilsynets godkjenning at Coop gjennomfører disse salgene.