V2015-2 – Tafjord Kraft AS – Tussa Kraft AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.02.2015

Konkurransetilsynet har besluttet å ilegge Tafjord Kraft AS et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner og Tussa Kraft AS et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranselovens § 19 første ledd i forbindelse med opprettelsen av det felleskontrollerte selskapet Mørenett AS i fjor vår.

Tilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.