V2014-12 – Norfolier Greentec AS – Norfolier AS konkursbo og Norfolier Norge AS konkursbo – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 19 brudd på gjennomføringsforbudet - ileggelse av overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.09.2014

Konkurransetilsynet ilegger Nofolier Greentec AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med erverv av aktiva fra konkursboene til Norfolier AS og Norfolier Norge AS. 

Tilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger. I denne saken meldte Norfolier Greentec AS ervervet uoppfordret og umiddelbart da man oppdaget at det kunne være meldepliktig. Tilsynet har tatt hensyn til dette i utmålingen av gebyret.