V2014-9 – Norsk Gjenvinning AS – Avfall Sør Bedrift AS – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.06.2014

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Norsk Gjenvinning AS og Avfall Sør Bedrift AS.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen vil føre til vesentlig konkurransebegrensning i markedet for innsamling og mottak av næringsavfall i Kristiansandsområdet.