V2014-11 – Surnadal Transportpartner AS – konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.07.2014

Konkurransetilsynet ilegger Surnadal Transportpartner AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med foretakssammenslutningen mellom Surnadal Transportpartner AS og Surnadal Logistikk Partner AS.

Tilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.