V2014-8 – ELIXIA Holding III AS – Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – FN7 årgang 2014 II AS – godkjennelse av kjøper

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 annet ledd, jf. § 20 fjerde ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.05.2014

Med hjemmel i Vedtak V2014-2 har Konkurransetilsynet godkjent FN7 Årgang 2014 II AS som kjøper av ELIXIA Bekkestua, ELIXIA Lillestrøm, SATS Ila, ELIXIA Hoff, SATS Grorud, ELIXIA Årvoll, SATS Manglerud, SATS Stavanger, SATS Sandnes.

Konkurransetilsynet vedtok ved V2014-2 å tillate fusjonen mellom treningssenteraktørene ELIXIA og Health & Fitness Nordic (med kjedene SATS og Fresh Fitness) mot at selskapene solgte flere treningssentre i områder der Konkurransetilsynet hadde identifisert at konkurransen ville blitt vesentlig begrenset. Det fremgår av vilkårene at kjøpere skulle godkjennes av Konkurransetilsynet.