V2014-7 – ELIXIA Holding III AS – Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – Studentskipnaden i Oslo og Akershus – godkjennelse av kjøper av SATS Vulkan

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 annet ledd, jf. § 20 fjerde ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.05.2014

Med hjemmel i Vedtak V2014-2 har Konkurransetilsynet godkjent Studentskipnaden i Oslo og Akershus som kjøper av SATS Vulkan.

Konkurransetilsynet vedtok ved V2014-2 å tillate fusjonen mellom treningssenteraktørene ELIXIA og Health & Fitness Nordic (med kjedene SATS og Fresh Fitness) mot at selskapene solgte flere treningssentre i områder der Konkurransetilsynet hadde identifisert at konkurransen ville blitt vesentlig begrenset. Det fremgår av vilkårene at kjøpere skulle godkjennes av Konkurransetilsynet.