V2014-6 – Elixia Holding III AS – Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – Aktiv 365 v/OT Invest AS – godkjennelse av kjøper av SATS Sandsli

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 annet ledd, jf. § 20 fjerde ledd.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.05.2014

Med hjemmel i vedtak V2014-2 har Konkurransetilsynet godkjent Aktiv 365 v/ OT Invest AS som kjøper av SATS Sandsli.

Konkurransetilsynet vedtok ved V2014-2 å tillate fusjonen mellom treningssenteraktørene ELIXIA og Health & Fitness Nordic (med kjedene SATS og Fresh Fitness) mot at selskapene solgte flere treningssentre i områder der Konkurransetilsynet hadde identifisert at konkurransen ville blitt vesentlig begrenset. Det fremgår av vilkårene at kjøpere skulle godkjennes av Konkurransetilsynet.