V2014-3 – Norgesgruppen ASA – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29, jf. § 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.02.2014

Konkurransetilsynet ilegger Norgesgruppen ASA et overtredelsesgebyr på 25 000 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med Norgesgruppen ASA sitt oppkjøp av deler av Ica Norge AS.

Tilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.