V2014-5 – Lemminkäinen Norge AS – Forvaltningsloven § 35 bokstav a jf. konkurrranseloven § 16 første ledd – Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Forvaltningsloven § 35 bokstav a jf. konkurrranseloven § 16 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.05.2014

Konkurransetilsynet har vedtatt å omgjøre V2011-8, inngrepsvedtak mot foretakssammenslutningen mellom Lemminkäinen Norge AS og Mesta Industri AS, slik at vilkåret om salg av et asfaltverk i Harstad erstattes med et vilkår om avvikling av et verk i Lødingen.