V2014-4 – Cappelen Holding AS – Kongsberg Esco AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.03.2014

Cappelen Holding AS overtok 6. februar i år kontroll over selskapet Kongsberg Esco AS. Transaksjonen utgjør en foretakssammenslutning i konkurranselovens forstand, jf. konkurranseloven § 17.1. Konkurransetilsynet mener det er rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes av foretakssammenslutningen og har i medhold av konkurranseloven § 18 tredje ledd besluttet å pålegge meldeplikt for Cappelen Holding AS sitt oppkjøp av Kongsberg Esco AS.